Προδιαγραφές

Για να ανταποκριθείτε καλύτερα στο αίτημά σας, ευχαριστώ που ολοκληρώσατε αυτήν τη γρήγορη προδιαγραφή. Φυσικά χωρίς υποχρέωση και θα χαρώ να σας απαντήσω το συντομότερο δυνατό.

Αυτή η φόρμα προορίζεται να μελετήσει το αίτημά σας και να προετοιμάσει την πιθανή συνέντευξή μας. Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς ούτε θα μεταφερθούν σε τρίτους. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το email θα παραμείνουν εμπιστευτικές και δεν θα διαδοθούν.

     

    Καλώς ήλθατε

    Εγγραφείτε στο Newsletter

    Nous gardons vos données privées et ne les partageons qu’avec les tierces parties qui rendent ce service possible. Lire notre politique de confidentialité pour plus d’informations.
    .